Κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά , του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη και του Προέδρου της Αιγύπτου Αλ Σίσι

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

 

 

 

 

 

 

Αλ Σίσι: Αρχικά με ευχαριστεί ιδιαίτερα να καλωσορίσω τον αγαπητό μου Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος με τους οποίους συνεδρίασα σήμερα αποβλέποντας στην ενίσχυση των ιστορικών και μοναδικών δεσμών. Δύο πολιτισμών οι οποίοι επέτρεψαν στην ειρηνική συμβίωση, στην κατανόηση και μετέφεραν τα φώτα τους σε όλο τον κόσμο. Οι οποίοι μαζί αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη εκστρατεία τρομοκρατίας.

 

Η Αίγυπτος φιλοξένησε σήμερα μια συνάντηση Κορυφής στην οποία συνεδρίασαν μεταξύ τους πρόεδροι της Αιγύπτου, της Κύπρου και της Ελλάδος, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή τριμερούς συνεργασίας, η οποία ξεκίνησε εδώ και ένα χρόνο περίπου. Και ενισχύοντας αυτή την εποικοδομητική συνεργασία με δυο από τις χώρες που πραγματικά υποστήριξαν  την πολιτική γραμμή της Αιγύπτου για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και κατανοούν πλήρως τα εξαιρετικά γεγονότα που συμβαίνουν στη χώρα.

 

Και βεβαίως, η συνεργασία στον τομέα επενδύσεων και εμπορίου. Ξεκινώντας από αυτό, οι απόψεις μας ταυτίζονται πλήρως σχετικά με όλα τα θέματα τα οποία συζητήσαμε. Θα πρέπει πάντα να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των χωρών μας και πολλές επίσημες συναντήσεις σε όλα τα επίπεδα για την ανταλλαγή των απόψεων. Ξεκίνησαν οι συνομιλίες, ότι οι χώρες αποβλέπουν στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών τους σε όλους τους τομείς, ξεκινώντας από μια κοινή βάση, κοινών συμφερόντων η οποία αποβλέπει τελικά στην απόκτηση των μεγαλύτερων συμφερόντων. Οι προσπάθειες για την αναβάθμιση της οικονομικής και της πολιτιστικής δραστηριότητας, ώστε να είναι ένα πρότυπο συνεργασίας και γειτονίας για όλες τις άλλες χώρες. Και η συνεργασία την πραγματοποίηση της μεγαλύτερης ωφελιμότητας μέσω των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί μεταξύ των τριών χωρών στους διάφορους τομείς. Και βεβαίως, πάντα πηγάζουν από το σεβασμό μας προς το Διεθνές Δίκαιο για τους όρους και τις βάσεις των Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερα της κυριότητας των χωρών και τη μη μεσολάβηση στα εσωτερικά των χωρών.

 

Επίσης, ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με τις καταστάσεις και τις κρίσεις που επικρατούν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ιδιαίτερα το Παλαιστινιακό και τις προσπάθειες για ειρήνευση. Και η εξέλιξη των καταστάσεων στη Συρία και στο Ιράκ, οι προσπάθειες αντιμετώπισης και καταπολέμησης των τρομοκρατικών οργανώσεων και οι τρόποι ενίσχυσης αυτών των προσπαθειών, καθώς βεβαίως και η κατάσταση στη Λιβύη και η ενίσχυση των δίκαια εκλεγμένων οργανισμών.

 

Επίσης εξετάστηκαν οι προσπάθειες που καταβάλλουν η Ελλάδα και η Κύπρος για την ενίσχυση και την υποστήριξη της επαφής της Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο απεικονίζει ακριβώς την ιστορική- πολιτική συνεργασία και ότι πραγματικά έχουν μια πλήρη εικόνα και κατανοούν πλήρως την κατάσταση και την αιγυπτιακή πραγματικότητα.

 

Επίσης συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι συνεχείς επαφές σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς για την προστασία των κοινών συμφερόντων μας και την ενίσχυση των απόψεών μας στους διάφορους διεθνείς οργανισμούς.

 

Επιβεβαιώσαμε επίσης τη θέλησή μας για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με αυστηρότητα και μέσω της συνεργασίας μας σε διάφορους τομείς, μεταξύ αυτών και ο τομέας ασφαλείας για την αποκάλυψη αυτών των οργανισμών και ομάδων. Η Αίγυπτος δίνει ιδιαίτερη και μεγάλη σημασία γι’ αυτή τη τριμερή συνεργασία και θεωρεί ότι είναι ένα μεγάλο βήμα στην ενίσχυση και αποκατάσταση αυτής της μελλοντικής συνεργασίας. Οι χώρες μας έχουν πραγματική θέληση για την περαιτέρω προώθηση αυτών των συνεργασιών. Μια συνεργασία που θα προστατεύει τα συμφέροντά μας και θα αποκαταστήσει τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Αποβλέπει, επίσης, στην επικράτηση της ειρήνης και της σταθερότητας και της οικονομικής ευημερίας στις χώρες της περιοχής. Και θα συνεχίσει η Αίγυπτος για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων σε διμερές ή και σε τριμερές επίπεδο, με την Κύπρο και με την Ελλάδα, οι φιλικές χώρες προς την Αίγυπτο σε όλους τους τομείς. Σας ευχαριστώ.

 

 

Ν. Αναστασιάδης: Θα ήθελα πριν και πάνω απ΄όλα, να ευχαριστήσω θερμότατα τον φίλο Πρόεδρο Σίσι και τους Αιγυπτίους φίλους μας για τη φιλοξενία της σημαντικής αυτής Συνόδου. Θέλω ταυτόχρονα να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες προς την Αίγυπτο για την πρωτοβουλία της τριμερούς αυτής συνεργασίας που ξεκίνησε το 2013 και η οποία έκτοτε ωριμάζει και ενισχύεται.

 

Η εδώ επίσκεψή μας και η πραγματοποίηση της Συνόδου Κορυφής, αποτελεί απτή απόδειξη της αναβάθμισης του τριμερούς αυτού μηχανισμού συνεργασίας και την από κοινού δέσμευση για εξέταση περαιτέρω τρόπων εμβάθυνσής της.

 

Η τριμερής συνεργασία μας βασίζεται σε 4 βασικούς πυλώνες:

 

Πρώτο: Αυτόν της πολιτικής συνεργασίας, βάσει των προτεραιοτήτων και των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα μέσω του διπλωματικού συντονισμού των δράσεών μας, τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Πάντοτε με σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

 

Δεύτερο: Την ανάληψη πρωτοβουλιών προς όφελος των χωρών και των λαών μας, βεβαίως, μέσω της ουσιαστικής και πρακτικής ενίσχυσης των συμπράξεών μας, σε τομείς όπως αυτόν της ενέργειας, της οικονομίας, του εμπορίου, του τουρισμού, του πολιτισμού, της ναυτιλίας και σωρείας άλλων τομέων, όπου μπορούμε να συνεργαστούμε.

 

Τρίτο: Τη δημιουργία κοινού μετώπου αντιμετώπισης των κινδύνων που απειλούν την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπως για παράδειγμα την τρομοκρατία, την ξενοφοβία και τον θρησκευτικό διαχωρισμό που θέτουν σε κίνδυνο την κρατική υπόσταση πολλών χωρών, αλλά και το μέλλον του πολιτικού τους ανασχηματισμού.

 

Τέταρτο και το πλέον σημαντικό: Αυτή η τριμερής συνεργασία αποσκοπεί στο να καταστεί πρότυπο εποικοδομητικής και επωφελούς περιφερειακής συνεργασίας στην εύφλεκτη κοινή μας περιοχή.

 

Στο πλαίσιο αυτό θέλω να υπερτονίσω πως ο διάλογος και η συνεργασία που χτίζεται δεν στρέφεται εναντίον καμιάς, μα καμιάς χώρας. Βασίζεται σε κοινές αρχές και αξίες, όπως η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και στον κοινό στόχο προώθησης της ειρήνης, της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Συνεπώς, καλούμε τα κράτη της περιοχής που συμμερίζονται αυτό μας το όραμα, να συμμετάσχουν στις από κοινού προσπάθειες, στις κοινές μας προσπάθειες από κοινού μαζί μας.

 

Στη σημερινή Σύνοδο, πέραν από την ανάπτυξη ιδεών, προβληματισμών για νέα πεδία στα οποία θα μπορούσε να διευρυνθεί η τριμερής μας συνεργασία, συζητήσαμε θέματα τα οποία σχετίζονται με τις εσωτερικές εξελίξεις στην Αίγυπτο, το Κυπριακό και τις τουρκικές προκλήσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Δημοκρατίας, την ενεργειακή μας συνεργασία, το μεσανατολικό, την τρομοκρατία και τις εξελίξεις στο Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύη, τον Λίβανο και άλλες χώρες της περιοχής.

 

Σαν αποτέλεσμα του διαλόγου, υιοθετήσαμε τη Διακήρυξη του Καΐρου. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό, ιστορικό θα έλεγα, και περιεκτικό έγγραφο, το οποίο αποτελεί καθοδηγητό σημείο αναφοράς για τις προτεραιότητές μας, τόσο στους τομείς της τριμερούς συνεργασίας μας, όσο και όλα τα ζητήματα που σήμερα συζητήσαμε.

 

Πιο συγκεκριμένα, συζητήσαμε την κατάσταση στην Αίγυπτο και εκφράσαμε την απερίφραστη μας υποστήριξη στις προσπάθειες του Προέδρου Αλ Σίσι και του Αιγυπτιακού Λαού για την εφαρμογή του οδικού χάρτη και τις προσπάθειες οικονομικής, αλλά και πολιτικής ανάπτυξης, περιλαμβανομένων των επικειμένων βουλευτικών εκλογών που θα σηματοδοτήσουν την κορύφωση της διαδικασίας εκδημοκρατισμού της χώρας.

 

Την ίδια ώρα εκφράσαμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στον αγώνα της χώρας κατά της τρομοκρατίας και στην εδραίωση της ασφάλειας και σταθερότητας, καταδικάζοντας απερίφραστα τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις κατά των δυνάμεων ασφαλείας της Αιγύπτου και βεβαιώνοντας πως θα καταβάλλουμε την κάθε δυνατή προσπάθεια υποβοήθησης της Αιγύπτου στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας.

 

Επιπλέον, τα πρόσφατα γεγονότα στην περιοχή τονίζουν την ανάγκη σταθερότητας στην Αίγυπτο, καθώς αποτελεί μία χώρα με μεγάλη επιρροή στον Αραβικό κόσμο, η οποία μπορεί να επηρεάσει καταλυτικά τις προσπάθειες για αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων, ιδιαίτερα την τρομοκρατία όπου και αν αυτή εκδηλώνεται, είτε στη Συρία, είτε στο Ιράκ, τη Λιβύη, το Λίβανο αλλά και αλλού.

 

Ακόμα θα ήθελα να μεταφέρω πως κατά τις χθεσινές συναντήσεις μας με τον φίλο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, η Κύπρος και η Ελλάδα αποτελούν τον πιο σθεναρό υποστηρικτή και συνεπή πρεσβευτή της Αιγύπτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς είναι ισχυρή πεποίθηση και των δύο χωρών μας, Ελλάδας και Κύπρου, πως η ενίσχυση και διεύρυνση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αιγύπτου, θα είναι αμοιβαία επωφελής ως προς την αντιμετώπιση των προκλήσεων της περιοχής.

 

Κατά την Τριμερή Σύνοδο, είχαμε ακόμα την ευκαιρία να συζητήσουμε το Κυπριακό και την ανάγκη τερματισμού της αναχρονιστικής διαίρεσης της Κύπρου, μέσα από μία συνολική, διαρκή και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, η οποία θα επανενώνει το νησί, σε μία Δικοινοτική Διζωνική Ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις Συμφωνίες Κορυφής, με μία και μόνη διεθνή προσωπικότητα, μία και μόνη ιθαγένεια, μία και μόνη κυριαρχία.

 

Συμφωνήσαμε πως η επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, όχι μόνο θα επανενώσει το νησί, αλλά θα επιτρέψει στους νομίμους κατοίκους του να ευημερήσουν σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, το οποίο θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και τις βασικές ελευθερίες του συνόλου των πολιτών του, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

 

Επιπλέον, όπως καταγράφεται και στη Διακήρυξη του Καΐρου, κάτι τέτοιο θα συμβάλλει σημαντικά στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για επίτευξη σταθερότητας, αλλά και ειρήνης στην εύφλεκτή μας περιοχή και αν θέλετε απτό παράδειγμα επίλυσης χρονιζόντων προβλημάτων που λύονται μέσα από τον διάλογο και όχι βεβαίως την στρατιωτική ισχύ.

 

Παρόλα αυτά, για να είναι δυνατόν αν είναι επιτυχής η διαπραγματευτική διαδικασία, θα πρέπει, όχι μόνο η Τουρκοκυπριακή πλευρά, οι συμπατριώτες μου, αλλά ιδιαίτερα η Τουρκία να επιδείξει την απαραίτητη καλή θέληση και να υιοθετήσει μία εποικοδομητική προσέγγιση, μέσω λήψης ουσιαστικών, αλλά και πρακτικών βημάτων προς αυτήν την κατεύθυνση.

 

Συναφώς, δεν διστάσαμε να καταδικάσουμε τις πρόσφατες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας  στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας λίγες μόνο μέρες πριν από την έναρξη της ουσιαστικής φάσης των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να εξευρεθεί μία ειρηνική διαρκής και βιώσιμη λύση του Κυπριακού προβλήματος.

 

Θα ήταν παράλειψη αν δεν ανέφερα ότι κατά αυτήν την ιστορική, αλλά και σημαντική Τριμερή Σύνοδο Κορυφής δεν συζητήσαμε τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης της ενεργειακής μας συνεργασίας, καθώς είναι η πεποίθησή μας πως η ανακάλυψη σημαντικών κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί και πρέπει να χρησιμεύσει ως καταλύτης – αν θέλετε – και κίνητρο για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, αντί της πρόκλησης διαφορών.

 

Είχαμε ακόμα την ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα που αφορούν την ειρηνευτική διαδικασία Μέσης Ανατολής και επαναλάβαμε την καθολική θέση για την ανάγκη επίδειξης μίας συνολικής και διαρκούς ειρήνης στην Μέση Ανατολή στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που προνοούν για τη δημιουργία ενός κυρίαρχου και βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους, χωρίς βεβαίως ποτέ την αμφισβήτηση του αντίστοιχου Ισραηλιτικού κράτους.

 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μας συγχαρητήρια, αλλά και το πόσο επικροτούμε τον πολύ θετικό ρόλο που διαδραμάτισε η Αιγυπτιακή κυβέρνηση και ο Πρόεδρος Αλ Σίσι σαν διαμεσολαβητής ανάμεσα στην Παλαιστινιακή Αρχή και το Ισραήλ, επιφέροντας την ειρήνευση μετά τα γεγονότα της Γάζας, αλλά και τις προσπάθειες του Προέδρου στο να επιτευχθεί μία ενδο – Παλαιστινιακή ειρήνη. Που θα βοηθήσει ώστε να γίνει κατορθωτή η επίτευξη του στόχου της ειρήνης ή της ειρηνικής διευθέτησης του Μεσανατολικού προβλήματος.

 

Επαναλαμβάνοντας για ακόμα μία φορά τη δέσμευση της Κύπρου να πράξει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της το μέγιστο δυνατό και να προωθήσει αποτελεσματικά τα κοινά μας συμφέροντα και αξίες, προς όφελος βεβαίως των πολιτών των χωρών μας, αλλά και ολόκληρης της περιοχής, προσδοκώ στην επόμενή μας συνάντηση και στην ενίσχυση αυτού του νέου, δυναμικού και σημαντικού συνεταιρισμού.

 

Σας ευχαριστώ.

 

 

Αντώνης Σαμαράς: Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη θερμή φιλοξενία που καθρεφτίζει τη φιλία ανάμεσα στους τρεις λαούς μας. Και να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία της τριμερούς αυτής συνάντησης. Είναι μια συνάντηση που την χρωστούσαμε και οι τρεις μας στην ιστορία. Και αυτό και συζητήσαμε σήμερα αναλυτικά θέματα συνεργασίας με το πνεύμα τριών χωρών που συνδέονται με ρίζες ιστορικές, μοναδικές, απαράμιλλης πολιτιστικής προσφοράς στην ανθρωπότητα.

 

Μας συνδέουν κυρίως κοινές και έντονες ανησυχίες για την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ελλάδα και Κύπρος είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αίγυπτος είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη επιρροή στον αραβικό κόσμο. Γι’ αυτό και ήταν πολύ γόνιμη και χρήσιμη η ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα που λέγονται Συρία, Λιβύη, Ιράκ, Λίβανος και το πολύπαθο πρόβλημα της Παλαιστίνης. Γι’ αυτό και παίρνει διαστάσεις πολυσήμαντες η συζήτηση που είχαμε για το θέμα της επανένωσης της Κύπρου κάτω από ένα μόνο κριτήριο, με σεβασμό στη Δικαιοσύνη και στην Ιστορία. Τερματίζοντας επίσης τις απαράδεκτες προκλήσεις που γίνονται τελευταία σε βάρος της Μεγαλονήσου.

 

Οφείλουμε για χάρη της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας για την Ευρώπη αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο να εγκαινιάσουμε μια στενή συνεργασία με διάρκεια και με βάθος, ενισχύοντας και διευρύνοντας τον κύκλο των σχέσεων και των επαφών μας.

 

Κυρίαρχη σημασία αποδώσαμε στο θέμα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Δηλαδή σε μια τρομοκρατία η οποία απειλεί ως ιδεολογία και ως καθεστώς να εγκαθιδρύσει τον τρόμο και θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο Σίσι για τον πρωταγωνιστικό και καθοριστικό του ρόλο στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Ο χάρτης της τρομοκρατίας δεν θα πρέπει ο πολιτισμένος κόσμος να του επιτρέψει να διερευνηθεί και άλλο. Πρέπει αντίθετα όλοι οι πολιτισμένοι λαοί να δώσουν τη μάχη, για να σβηστεί οριστικά από τον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη.

 

Και θέλω άλλη μια φορά να επαναλάβω ότι δεν υπάρχει χειρότερη παγίδα από το να θεωρεί κανείς ότι δήθεν χωρίζεται το καθεστώς του τρόμου σε τρομοκράτες μετριοπαθείς και σε τρομοκράτες ακραίους. Η τρομοκρατία είναι ενιαία και θα πρέπει να λάβει τη μία μόνο απάντηση που πρέπει που είναι απάντηση από όλους και απάντηση δυναμική.

 

Θέλω επίσης να πω ότι η Ελλάδα και η Κύπρος δίνει μεγάλη σημασία στη συμβολή της Αιγύπτου για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών που τελευταία κινδυνεύουν να εκδιωχθούν από τις πατρογονικές τους εστίες.

 

Δώσαμε επίσης μεγάλο βάρος και στα θέματα της ενεργειακής ασφάλειας και της συνεργασίας στα θέματα των υδρογονανθράκων. Είναι ένας τομέας στον οποίο θα συνεργαστούμε στενά προς όφελος των λαών μας αλλά και προς όφελος του ενεργειακού εφοδιασμού ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω να γίνει απολύτως καθαρό ότι σε αυτή σχέση μεταξύ των τριών μας η Ελλάδα και η Κύπρος θα στηρίξουν πράγματι, όπως είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ως πρέσβεις της Αιγύπτου την Αίγυπτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί γνώμονας για τα προβλήματα της περιοχής πρέπει να είναι η σταθερότητα και η ασφάλεια. Και ο καλύτερος πρέσβης σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή είναι η Αίγυπτος.

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει πράγματι να στηρίξει την Αίγυπτο στη σημερινή της μεγάλη προσπάθεια και να την στηρίξει τόσο οικονομικά όσο και ηθικά. Η Ελλάδα και η Κύπρος θα βοηθήσουν με κάθε τρόπο προς αυτή την κατεύθυνση. Και θεωρούμε κρίσιμη τη διαμεσολάβησή μας, το ρόλο μας, σε αυτή τη νέα σχέση.

 

Και θέλω να προσθέσω ότι το οικονομικό συνέδριο το 2015 στην Αίγυπτο θα προσφέρει ακόμα μια ευκαιρία για νέες συναντήσεις και συντονισμό, ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα.

 

Επομένως, σήμερα, μπορώ να πω ότι ενισχύσαμε τα θεμέλια μιας πανάρχαιας φιλίας, μιας φιλίας που εξελίσσεται σε συνεργασία στον 21ο αιώνα, με έμφαση σε θέματα ασφάλειας, οικονομίας, αξιοποίησης των πόρων της θάλασσας, εμβάθυνσης των σχέσεών μας και αξιοποίησης των εκατέρωθεν συμμάχων μας απ’ αγαθώ του λαού μας και ολόκληρης της Ευρώπης. Και αυτό το γεωπολιτικό, οικονομικό πλέγμα θα ενισχυθεί με την εμβάθυνση των πολιτιστικών μας επαφών σε μια προσπάθεια ακόμα μεγαλύτερης αξιοποίησης του συγκριτικού πλεονεκτήματος που και οι τρεις μας έχουμε στο θέμα που λέγεται πολιτισμός.

 

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρόεδρο Σίσι για την προσπάθειά του να σταθεροποιήσει όχι μόνο την Αίγυπτο αλλά και την ευρύτερη περιοχή, για την σταθερή και έμπρακτη υποστήριξή του στη δίκαιη υπόθεση της Κύπρου. Για το γεγονός ότι χρησιμοποιεί το Διεθνές Δίκαιο ως πυξίδα στις πράξεις του. Σήμερα, επομένως, δεν είναι απλά μία σύνοδος ή μία απλή συνάντηση Κορυφής τριών χωρών. Ήταν το θεμέλιο μιας πολυσήμαντης στρατηγικής συνεργασίας ενός κοινού μετώπου για γεωπολιτική σταθερότητα, ενεργειακή ασφάλεια, πόλεμο στην τρομοκρατία και οικονομική ανάπτυξη.

 

 

Αλ Σίσι: Επιτρέψτε μου να αναφερθώ για ακόμα μία φορά με τις θερμότατες ευχαριστίες μου προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα που απηύθυνα για την ανακοίνωση της Αιγύπτου, όπου ήρθαν σήμερα. Για αρκετό χρονικό διάστημα είχαμε συνομιλίες, εξετάσαμε πολλά και διάφορα θέματα, ανταλλάξαμε απόψεις. Καταλαβαίνουμε και εντοπίσαμε ότι έχουμε τις ίδιες απόψεις, ταυτίζονται οι απόψεις μας σε πολλά θέματα και ότι σήμερα δημιουργούμε πραγματικά έναν εταιρισμό πολύ ισχυρό.

 

Είναι εντυπωσιακό ότι υπήρξε μια πλήρης κατανόηση και από την Ελλάδα και από την Κύπρο για όλα τα θέματα που τέθηκαν σήμερα, σε όλα τα θέματα που συζητήσαμε στον τομέα ασφαλείας, στον τομέα καταπολέμησης της τρομοκρατίας, στον οικονομικό τομέα, στον τομέα τουρισμού. Φαίνεται ότι είμαστε αποφασισμένοι, πλέον, να προχωρήσουμε για μια συνεργασία η οποία θα δείξει τη δύναμη των σχέσεων των δυο χωρών.

 

Αποβλέπουμε στην περαιτέρω οικοδόμηση και δημιουργία μιας ευημερίας στην περιοχή και όχι για τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ.

 

Σημείωση: Οι δηλώσεις του Προέδρου της Αιγύπτου Αλ Σίσι αποτελούν προϊόν ανεπίσημης μετάφρασης