Ωρα του Πρωθυπουργού: Απαντήσεις σε δυο επίκαιρες ερωτήσεις

Πρωτολογία σε Επίκαιρη Ερώτηση για την Παιδεία.

Δευτερολογία σε Επίκαιρη Ερώτηση για την Παιδεία.

————————————————————————————————————–

Πρωτολογία σε επίκαιρη ερώτηση για τη Διαπλοκή

 

Δευτερολογία σε επίκαιρη ερώτηση για τη Διαπλοκή