Ευχαριστήρια επιστολή της πρωθυπουργού στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Με επιστολή που απέστειλε σήμερα η Πρωθυπουργός κυρία Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κύριο  Jean – Claude Juncker, εκφράζει τις ευχαριστίες της για την δέσμευση παροχής στήριξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τον ίδιο προσωπικά, στην επιτέλεση των καθηκόντων της Ελληνικής Υπηρεσιακής Κυβέρνησης.

Το κείμενο της ευχαριστήριας επιστολής είναι το ακόλουθο:

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,

   Σας ευχαριστώ θερμά για τη συγχαρητήρια επιστολή σας, επί τη αναλήψει των καθηκόντων μου, ως Πρωθυπουργού της Ελλάδας.

   Η Υπηρεσιακή Κυβέρνηση, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων της και σεβόμενη τις ήδη αναληφθείσες ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας,  θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για συνέχιση του έργου της σταθεροποίησης της οικονομίας.

   Παράλληλα, θέτουμε ως κυβερνητική  προτεραιότητα την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των ολοένα αυξανόμενων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της περιοχής. Η ανάγκη μιας ενιαίας και αρραγούς αντιμετώπισης του κεντρικού αυτού, ευρωπαϊκού και διεθνούς ζητήματος, δεν μπορεί παρά να αποτελέσει μείζον διακύβευμα για όλες τις Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις και για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

    Στο πλαίσιο αυτό, και δεδομένης  της κρίσιμης συγκυρίας που διανύουμε, τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, προσβλέπω στη σταθερή και ουσιαστική μας συνεργασία κατά την προσεχή περίοδο.

                              Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου