«Ανοίγουμε καθημερινά το δρόμο για την άρση των αδικιών κατά των ατόμων με αναπηρία»

Δήλωση για την 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Δήλωση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για την 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

«Η 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία μας υπενθυμίζει ότι η ποιότητα και το ήθος των κοινωνιών αποτυπώνεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους πιο αδύναμους, ανοίγοντας καθημερινά το δρόμο για την άρση χρόνιων αδικιών.

Η ελληνική κυβέρνηση, από τις αρχές του 2015, λειτουργώντας με σχέδιο, προχώρησε μέσα από την διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης στην ψήφιση νόμου για την θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων με σκοπό την αναμόρφωση της νομοθεσίας για την Αναπηρία, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στον νόμο που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή, αίρουν την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό, διασφαλίζοντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Η υποχρέωση διασφάλισης βασικής πληροφόρησης με προσβάσιμους τρόπους για τα ΑμεΑ κατά τις συναλλαγές τους με τους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, η αναγνώριση της ελληνικής νοηματικής ως ισότιμης με την ελληνική γλώσσα και ως μορφή επικοινωνίας των προγλωσσικά κωφών Ελλήνων πολιτών, η αναγνώριση της ελληνικής γραφής Μπράιγ ως τρόπου γραφής των τυφλών Ελλήνων πολιτών, η μέριμνα εκ μέρους των διοικητικών οργάνων και αρχών για διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, η συμπερίληψη στα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ καθώς και στα εκπαιδευτικά προγράμματα των παραγωγικών σχολών του Δημοσίου, είναι μερικές μονάχα από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, προσηλωμένοι στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των δικαιωμάτων, εκδόθηκε πρόσφατα η σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας για την τοποθέτηση ράμπας σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας, προκειμένου τα σχολεία να είναι προσβάσιμα στα άτομα με κινητικά προβλήματα ενώ επίσης προχωράμε στην υλοποίηση έργου, ύψους 5 εκατ. ευρώ για την τοποθέτηση μηχανισμών που θα διασφαλίζουν στα ΑμεΑ αυτόνομη, ασφαλή και αξιοπρεπή πρόσβαση στις θάλασσες και τις παραλίες».

Διαβάστε ακόμα στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης:

-Σε ΑμεΑ και μέλη των οικογενειών τους το 15% των θέσεων στις προκηρύξεις ΑΣΕΠ

-Χάρτα δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ: προνομοθετική δημόσια διαβούλευση

-Υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

-Καλύτερες οι συνθήκες για μαθητές ΑΜΕΑ σε Νησιωτικές και Ορεινές Περιοχές