Απόφαση του Πρωθυπουργού

Ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, έκανε δεκτή την παραίτηση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, έκανε δεκτή την παραίτηση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου και τον ευχαρίστησε για την
συνεισφορά του.