Κοινή Δήλωση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού του Ισραήλ κ. Benjamin Netanyahu και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη

“The Turkish decision to deploy troops in Libya presents a dangerous threat to regional stability. This decision constitutes a gross violation of the United Nations Security Council Resolution 1970 (2011), imposing an arms embargo in Libya and seriously undermines the international community’s efforts to find a peaceful, political solution to the Libyan conflict.
It marks a dangerous escalation of the conflict and a significant deterioration of the situation.
Turkey should not violate the Libyan Political Agreement and related United Nations resolutions. The repercussions of such a reckless move will be dire for the stability and peace of the entire region. Ankara should refrain from taking such action, which blatantly violates Libyan national sovereignty and independence”.

Ακολουθεί ανεπίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.

«Η απόφαση της Τουρκίας να αναπτυχθούν στρατεύματά της στη Λιβύη αποτελεί επικίνδυνη απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα. Η απόφαση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση του ψηφίσματος 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο επιβάλλει εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, και υπονομεύει σοβαρά τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την εξεύρεση μιας ειρηνικής, πολιτικής λύσης για τη Λιβυκή σύγκρουση. Σηματοδοτεί μια επικίνδυνη κλιμάκωση της διένεξης και σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης. Η Τουρκία δεν πρέπει να παραβιάσει τη Λιβυκή Πολιτική Συμφωνία (LPA) και τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Οι επιπτώσεις μιας τέτοιας απερίσκεπτης κίνησης θα είναι πολύ σοβαρές για τη σταθερότητα και την ειρήνη σε ολόκληρη την περιοχή. Η Άγκυρα πρέπει να απέχει από μια τέτοια ενέργεια, η οποία παραβιάζει κατάφωρα την εθνική κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Λιβύης».