Διεθνής σύνοδος για το κλίμα και την οικονομία, Παρίσι (12/12/2017)