Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Βρυξέλλες (14/12/2017 - 15/12/2017)