Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Βρυξέλλες (22/03/2018 - 23/03/2018)