Εποπτεία Κυβερνητικού Έργου

Το κλείσιμο της 2ης αξιολόγησης σηματοδότησε την έναρξη της υλοποίησης ενός στρατηγικού σχεδιασμού με ορίζοντα εξαετίας. Η επόμενη τετραετία θα είναι η πρώτη περίοδος μετά από μια δεκαετία που μια ελληνική κυβέρνηση θα μπορεί να υλοποιήσει έργο έξω από τη μέγκενη της επιτροπείας. Ήδη από σήμερα όμως και σε όλο το εύρος της διακυβέρνησης υλοποιούνται βαθιές μεταρρυθμίσεις με σκοπό να αντιμετωπιστούν διαχρονικές παθογένειες της διοίκησης, να επουλωθούν πληγές της κρίσης και να μπουν οι βάσεις για το Αναπτυξιακό άλμα που χρειάζεται η χώρα. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται σκληρή δουλειά, σοβαρός προγραμματισμός και συντονισμός, ιεραρχήσεις και συγκρούσεις. Σε αυτές τις σελίδες μπορείτε να παρακολουθείτε την δραστηριότητα του Πρωθυπουργού σε ότι αφορά το σχεδιασμό και την εποπτεία του κυβερνητικού έργου.

Εισηγήσεις σε Υπουργικά Συμβούλια

Επισκέψεις στα Υπουργεία

Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου